Na rýmu a nachlazení šetrným způsobem

Na rýmu a nachlazení šetrným způsobem

Homeopatická léčba je uznána Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jakožto systém zdravotní péče. Umožňuje zabývat se pacientem i jeho chorobou, nikoli jen chorobou samotnou. Je to takzvaně "individualizovaný" léčebný systém, neboť pohlíží na každého člověka jako na jedinečného a zohledňuje jeho individuální reakci. Každá homeopatická léčba, i na symptomatické úrovni, tak může být individualizovaná. Více na https://www.boiron.cz/

Používá homeopatické léčivé přípravky, spolupracuje s odborníky v oblasti zdravotnictví a opírá se o filosofii zdravotní péče, která vychází z několika principů:
- účinnost a bezpečnost homeopatických léčivých přípravků,

- prevence,

- pacient bere své zdraví do vlastních rukou,

- celostní přístup k pacientovi,

- přizpůsobený a individualizovaný přístup k léčbě.

V naší nabídce najdete také spoustu homeopatických přípravků, které využijete v nadcházejícím období chřipek a nachlazení. Jsou díky své šetrnosti vhodné jak pro dětské pacienty tak pro seniory. U obou věkových skupin je kladen maximální důraz na bezpečnost léčby. 


Produkty přiřazené k této novince